វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់សកលលោក Gujarat Vibran នៅឥណ្ឌា

12 មករា 2017 - 14:11:47

វៀតណាមចលរមសននសទជានខពសសកលលោក gujarat vibran នៅឥណឌា hinh 0
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្មលោក Cao Quoc Hung ជួបធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនIL&FS

(VOVworld)- សន្និសីទជាន់ខ្ពស់សកលលោក Gujarat Vibran បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់
 ពីថ្ងៃទី១០ដល់ថ្ងៃទី១៣ខែមករានៅឥណ្ឌាក្រោមប្រធានបទ “អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិង
 សង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាព”។ សន្និសីទលើកទី៨នេះមានការចូលរួមរបស់ប្រមុខ​
រដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល និងអ្នករៀបចំផែនការនានាលើទូទាំងពិភពលោក សំដៅ
ជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍។ គណៈប្រតិភូវៀតណាមចូលរួមក្នុងសន្និសីទ
នេះដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្មលោក Cao Quoc Hung
ដែលនឹងចូលរួមកម្មវិធីតុមូលដោយមានវត្តមានប្រធានគណៈប្រតិភូនានានិងអគ្គ
នាយកនៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ឥណ្ឌានិងអន្តរជាតិផងដែរ៕

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

មកដល់តំបន់នេះ លោកអ្នកនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក ភាព​ដ៏អស្ចារ្សនៃ​ស្ថាប័ត្យកម្មរបស់មនុស្សនិងធម្មជាតិ ។ មកដល់វត្ត Huong ភ្ញៀវអាចទៅតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវ គោក ​ហើយ​កំពង់ដ Yen ជាទីចាប់ផ្តើមដំណើរ។ ចាប់ ពីកំពង់​ Yen ភ្ញៀវដើរឆ្លងកាត់​ព្រៃ​ Mo និងសម្របខ្លួនចូលក្នុងព្រៃភ្នំ រូងភ្នំ និងវត្តអារាមនានា។

អានបន្ថែម