វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់សកលលោក Gujarat Vibran នៅឥណ្ឌា

12 មករា 2017 - 14:11:47

វៀតណាមចលរមសននសទជានខពសសកលលោក gujarat vibran នៅឥណឌា hinh 0
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្មលោក Cao Quoc Hung ជួបធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនIL&FS

(VOVworld)- សន្និសីទជាន់ខ្ពស់សកលលោក Gujarat Vibran បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់
 ពីថ្ងៃទី១០ដល់ថ្ងៃទី១៣ខែមករានៅឥណ្ឌាក្រោមប្រធានបទ “អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិង
 សង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាព”។ សន្និសីទលើកទី៨នេះមានការចូលរួមរបស់ប្រមុខ​
រដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល និងអ្នករៀបចំផែនការនានាលើទូទាំងពិភពលោក សំដៅ
ជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍។ គណៈប្រតិភូវៀតណាមចូលរួមក្នុងសន្និសីទ
នេះដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្មលោក Cao Quoc Hung
ដែលនឹងចូលរួមកម្មវិធីតុមូលដោយមានវត្តមានប្រធានគណៈប្រតិភូនានានិងអគ្គ
នាយកនៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ឥណ្ឌានិងអន្តរជាតិផងដែរ៕

វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាការពារបរិស្ថានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាការពារបរិស្ថានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

(VOVworld)-នារសៀលថ្ងៃទី២៤មេសានៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយលោក Masagos Zulkifli

អានបន្ថែម