វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទមិនផ្លូវការមេបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងការពារជាតិអាស៊ានលើកទី១៤

(VOVWORLD) -ទទួលសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ Eduardo M.Ano អគ្គសេនាធិការ បណ្ដាកងកម្លាំងសព្វវុធហ្វីលីពីន គណៈប្រតិភូវៀតណាមដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ទោ Phan Van Giang អគ្គសេនាធិការ និងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទមិនផ្លូវការ មេបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងការពារជាតិ នៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលើកទី១៤ (ACDFIM 14) ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ដល់ថ្ងៃទី១៩ឧសភា នៅទីក្រុង Manila ( ប្រទេសហ្វីលីពីន)
វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទមិនផ្លូវការមេបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងការពារជាតិអាស៊ានលើកទី១៤ - ảnh 1

វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទមិនផ្លូវការមេបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងការពារជាតិអាស៊ានលើកទី១៤

          (VOV)_ទទួលសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ Eduardo M.Ano អគ្គសេនាធិការ បណ្ដាកងកម្លាំងសព្វវុធហ្វីលីពីន គណៈប្រតិភូវៀតណាមដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ទោ Phan Van Giang អគ្គសេនាធិការ និងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទមិនផ្លូវការ មេបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងការពារជាតិ នៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលើកទី១៤ (ACDFIM 14) ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ដល់ថ្ងៃទី១៩ឧសភា នៅទីក្រុង Manila ( ប្រទេសហ្វីលីពីន)។ចូលរួមសន្និសីទលើកនេះ គណៈប្រតិភូវៀតណាមបន្តអះអាងតួនាទីនិងថានះរបស់វៀតណាម ក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ តាមរយៈវេទិកាពហុភាគីស្ដីអំពីកងទ័ព-ការពារជាតិ រួមចំណែកអះអាងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសប្រកបដោយពហុបែបភាវូបនីយកម្ម ពហុទិស ភាវូបនីយកម្ម និងធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ តាមនោះ រួមចំណែករក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅនានា ក្នុងអាស៊ាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ