វៀតណាមឆ្ពោះទៅការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់ក្នុងកាលះទេសះធ្វើសមាហរណកម្ម

វៀតណាមឆ្ពោះទៅការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់ក្នុងកាលះទេសះធ្វើសមាហរណកម្ម - ảnh 1
វៀតណាមឆ្ពោះទៅការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់ក្នុងកាលះទេសះធ្វើសមាហរណកម្ម

(VOV)_ ​វៀតណាមឆ្ពោះពោះទៅការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភព​ធនធានមនុស្ស​គុណ
ភាពខ្ពស់ក្នុងកាលះទេសះធ្វើសមាហរណកម្ម។ នេះគឺជាការអះអាង​របស់លោក 
Duong Duc Lan អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវះ (ក្រសួងការងារ
 យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចវៀតណាម) នៅក្នុងបទឆ្លើយសម្ភាសន៍អ្នកយកព័ត៍មាន
នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៍មានវៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះ ស្ដីពីការងារត្រៀមរៀបចំអោយ
ការលាតត្រដាងអនុវត្តច្បាប់អប់រំវិជ្ជាជីវះ និង​គំណត់ទិសដៅអប់រំ វិជ្ជាជីវះ ក្នុងលក្ខណះបង្កើតសហគមន៍រួមអាស៊ាន នាចុង​ឆ្នាំ ២០១៥។លោក Duong Duc Lan បានអោយ
ដឹងថា៖ យុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុះ​បណ្ដាលវិជ្ជាជីវះដល់ឆ្នាំ២០២០ នោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ 
នឹងបង្កើតការងារថ្មី​សំរាប់មនុស្ស​ជាង២១៥០ពាន់នាក់ដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ