វៀតណាមជាដៃគូស្នូលរបស់ប៊ុលហ្គារីនៅអស៊ីអគ្នេយ៍

                    

វៀតណាមជាដៃគូស្នូលរបស់ប៊ុលហ្គារីនៅអស៊ីអគ្នេយ៍ - ảnh 1
រូបថត​VNA

Vovworld- ក្នុងពិធីទទួលជួបសន្ទនាជាមួយលោក Le Duc Luuឯកអគ្គរដ្ឋទូត
វៀតណាមប្រចាំប៊ុលហ្គារី​  នារៀលថ្ងៃទី១៣សីហា  រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស
ប៊ុលហ្គារីKristian Vigenin​បានអះអាងថា៖វៀតណាមវៀតណាមជាដៃគូស្នូល១
ក្នុងចំណោមដៃគូស្នូលរបស់ប៊ុលហ្គារីនៅអស៊ីអគ្នេយ៍។លោកគូសបញ្ជាក់ថែម
ទៀតថាប៊ុលហ្គារីអាចក្លាយទៅជាកត្តាសកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងដៃគូរ
វាងសហភាពអឺរ៉ុប(EU)​ជាមួយបណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីក៍ដូចជាក្លាយទៅ
ជាស្ពានរវាងវៀតណាមជាមួយ EUផងដែរ។រីឯខ្លួនឯងវិញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត
Le Duc Luuចាត់ទុកថា៖ប្រទេសទាំង២គប្បីជំរុញខ្លាំងការខំប្រឹងប្រែងតទៅ
ទៀតសំដៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងនៅវេទិការអន្តរជាតិនិងក្នុងដំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ