វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤៧/១២៧អំពីសន្ទស្សន៍ការច្នៃប្រឌិតសកល

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១៥មិថុនា អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក (WIPO) បានប្រកាសតារាង រៀបចំណាត់ថ្នាក់ស្តីពីផ្លាស់ប្តូរការច្នៃប្រឌិតសកលលោក (GII)។


តាមនោះ វៀត ណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី៤៧ក្នុងចំណោម១២៧ប្រទេស។នេះជាចំណាត់ថ្នាក់ ខ្ពស់បំផុតដែលវៀតណាមទទួលបានតាំងពីមុនមក។តាម WIPO វៀតណាមត្រូវបាន វាយតម្លៃថាមានប្រៀបខ្លាំងក្នុងសសរទ្រូងចំនួន៧ នោះគឺបញ្ញា វ័ន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា សន្ទស្សន៍ភាពស្មុគ្រស្មាញនិងពហុបែបនៃទីផ្សារ សន្ទស្សន៍ស្មុគ្រស្មាញនិងពហុបែប ធ្វើអាជីវកម្ម សន្ទស្សន៍ច្នៃប្រឌិតនិងសន្ទស្សន៍កំណើនវិនិយោគសម្រាប់វិស័យអប់រំ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ