វៀតណាមជាសមាជិកសកម្មរបស់អង្គការ francophone

20 មិនា 2017 - 18:14:30

វៀតណាមជាសមាជកសកមមរបសអងគការ francophone hinh 0
វៀតណាមជាសមាជិកសកម្មរបស់អង្គការ francophone

        (VOV)_នាថ្ងៃទី២០មិនា បណ្ដាមនុស្សនិយាយភាសាបារាំងលើទូទាំង​ពិភពលោក
បានរំលឹកខួបអនុស្សាវរីទិវា francophone ដោយមានសកម្មភាព​ជាងមួយពាន់ប្រាំរយ
លើទូទាំងពិភពលោក។ ប្រធានបទនៃទិវា francophone​ឆ្នាំនេះគឺ៖ “ ខ្ញុំស្រឡាញ់ ខ្ញុំចែក
រំលែក” ដើម្បីលើកទឹកចិត្តការរៀបចសកម្មភាព​សំរាប់យុវជន និងដើម្បីយុវជន។ 

        នៅវៀតណាម ការិយាល័យអាស៊ី-ប់ាស៊ីហ្វីក នៃអង្គការ francophone (OIF) រួមជា
មួយបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័ននិងមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានរៀបចំសកម្ម​ភាពផ្សេងៗ
ក្នុងទូទាំងប្រទេស ដូចជា៖ខ្សែភាពយន្តជាភាសាបារាំង បណ្ដាការ​ប្រឡង កម្មវិធី
ចម្រៀង មហោស្រព francophone…លៗ៕

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាតិជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀត ណាមទទួលបានសំបុត្រនិង email ចំនួន ២១៣ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន ៤០ លើពិភពលោក។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រ មិត្តអ្នកស្តាប់ពេលនេះ កាណាល់ផ្សាយ ជាភាសាខ្មែរនឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោក Khambeng Inthavong មិត្តអ្នកស្តាប់ មកពីឡាវដែលមានគោលបំណងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបណ្ដាទីកន្លែងថូតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island នៅវៀតណាម។

អានបន្ថែម