វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយក្នុងអាស៊ានអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកាណាដា

វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយក្នុងអាស៊ានអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកាណាដា - ảnh 1
វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយក្នុងអាស៊ានអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកាណាដា

(VOV)_វៀតណាមកំពុងឈរលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយ ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន 
អំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញ ក៏ដូចជាទំហំពាណិជ្ជកម្មផ្លាស់ប្តូរទំនិញ​ទ្វេភាគីជាមួយកា
ណាដា គិតដល់ដំណាច់ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦។ ក្រៅពីនោះ វៀតណាមក៏ឡើងមួយថ្នាក់ ក្នុង
ចំណោមប្រទែសនិងតំបន់ដែនដីអាស៊ីនាំចេញទៅ​កាណាដា។ តាមតួរលេខស្ថិតិកាណា
ដា(Statistic Canada) បានអោយដឹងថា៖ ​ក្នុងត្រីមាសទីបី ឆ្នាំ ២០១៦ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេ
ភាគីកាណាដា-វៀតណាម ​ទទួលបានជាងបីពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ខ្ពស់ជាងគេ ក្នុង
ចំណោមបណ្ដា​ប្រទេសអាស៊ាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ