វៀតណាមដាក់បញ្ជូលបែបបទរដ្ឋបាលចំនួន៨០%នៅក្នុងគេហទំព័រអេឡិកត្រូនិកក្នុងឆ្នាំ២០១៨

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១១កក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំជាតិ អំពីយន្តការច្រកទ្វារតែមួយ យន្តការច្រកទ្វារតែមួយរបស់អាស៊ាន និងបង្កលក្ខណះងាយស្រួលសំរាប់ពាណិជ្ជកម្ម
វៀតណាមដាក់បញ្ជូលបែបបទរដ្ឋបាលចំនួន៨០%នៅក្នុងគេហទំព័រអេឡិកត្រូនិកក្នុងឆ្នាំ២០១៨ - ảnh 1វៀតណាមដាក់បញ្ជូលបែបបទរដ្ឋបាលចំនួន៨០%នៅក្នុងគេហទំព័រអេឡិកត្រូនិកក្នុងឆ្នាំ២០១៨ 

នាថ្ងៃទី១១កក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំជាតិ អំពីយន្តការច្រកទ្វារតែមួយ យន្តការច្រកទ្វារតែមួយរបស់អាស៊ាន និងបង្កលក្ខណះងាយស្រួលសំរាប់ពាណិជ្ជកម្ម បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការ សំដៅនាំចេញដំណោះស្រាយសំរាប់៦ខែចុងឆ្នាំ២០១៧។គិតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចតភ្ជាប់ជាផ្លូវការជាមួយយន្តការច្រកទ្វារតែមួយអាស៊ាន។នាបច្ចុប្បន្ន មានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន៩ បានអនុម័តលើពិធីសារ។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue បានលើកច្បាស់ថា៖បង្កលក្ខណះងាយស្រួលចំពោះពាណិជ្ជកម្មគឺត្រូវអនុវត្តជាមួយការប្រឆាំងបន្លំពាណិជ្ជកម្ម។ ស្ដីអំពីយន្តការច្រកទ្វារតែមួយ យន្តការច្រកទ្វារតែមួយអាស៊ាន បាននិងបង្កលក្ខណះងាយស្រួលសំរាប់ពាណិជ្ជកម្ម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថា៖ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨ បែបបទរដ្ឋបាលចំនួន៨០% ត្រូវបានដាក់បញ្ជូននៅក្នុងគេហទំព័រអេឡិកត្រូនិក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ