វៀតណាមដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន១៣គ្រឿងនៅការប្រកួតជើងឯកអុកទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ២០១៧

វៀតណាមដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន១៣គ្រឿងនៅការប្រកួតជើងឯកអុកទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 1
វៀតណាមដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន១៣គ្រឿងនៅការប្រកួតជើងឯកអុកទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ២០១៧

(VOV)_​ការប្រកួតជើងឯកអុកទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ២០១៧ ទើបនឹងបានបញ្ចប់នៅ​អ៊ូស
បេគីស្ថាន។ការប្រកួតនេះបានទាក់ទាញកីឡាករវ័យក្មេងមកពីប្រទេសចំនួន​១៧។ ក្នុង
ការប្រកួតលើកនេះ បណ្ដាកីឡាករវៀតណាមដណ្ដើមបានមេដាយ​ចំនួន១៣គ្រឿង ដែល
ក្នុងនោះកីឡាករ Nguyen Quoc Hy និងកីឡាករ Pham Tran Gia Phuc ដណ្ដើមបានមេ
ដាយមាស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ