វៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាស់ចំនួន ៣ គ្រឿងក្នុងពានរង្វាន់ហាត់ប្រាណ Aerobic ពិភពលោក ២០១៨

(VOVWORLD) - វៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាសចំនួន ៣ គ្រឿងក្នុងពានរង្វាន់ហាត់ ប្រាណ Aerobic ពិភពលោក ២០១៨ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅជប៉ុន។ 
វៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាស់ចំនួន ៣ គ្រឿងក្នុងពានរង្វាន់ហាត់ប្រាណ Aerobic ពិភពលោក ២០១៨  - ảnh 1 វៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាស់ចំនួន ៣ គ្រឿងក្នុងពានរង្វាន់ហាត់ប្រាណ Aerobic ពិភពលោក ២០១៨ 

វៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាសចំនួន ៣ គ្រឿងក្នុងពានរង្វាន់ហាត់ប្រាណ Aerobic ពិភពលោក ២០១៨ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅជប៉ុន។ លទ្ធផលនេះកូសសម្គាល់ការបោះជំហានយ៉ាងខ្លាំងរបស់ក្រុមកីឡាករហាត់ ប្រាណ Aerobic វៀតណាមបើប្រៀបនឹងបណ្ដាពាន់រង្វាន់មុនៗ។ នាឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមកីឡាករវៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាស់ចំនួន ១ គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ