វៀតណាមត្រៀមរៀបចំជំលៀសសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅអេហ្ស៊ីប

វៀតណាមត្រៀមរៀបចំជំលៀសសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅអេហ្ស៊ីប - ảnh 1
បំរែបំរួលនៅប្រទេសនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដ៏ស្មុកស្មាញ ដោយមានស្ថានភាពអំពើហឹង្សារីករាលដាលក្នុងទូទាំងប្រទេសអេហ្ស៊ីប។ (Image: VOVonline)

(VOVworld) – ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអេហ្ស៊ីប លោក​ Dao Thanh Chung បាន
ឲ្យដឹងថា៖ បំរែបំរួលនៅប្រទេសនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដ៏ស្មុកស្មាញ ដោយមានស្ថានភាព
អំពើហឹង្សារីករាលដាលក្នុងទូទាំងប្រទេសអេហ្ស៊ីប។ ស្ថានភាពនេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់
ដល់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅអេហ្ស៊ីប។ ចំពោះសភាពការណ៍ពោលខាងលើស្ថានទូត
វៀតណាមប្រចាំនៅអេហ្ស៊ីបបាន រៀបចំបណ្ដាកិច្ចប្រជុំសំដៅពិភាក្សារាល់វិធានការធានា
សន្តិសុខ សុវត្ថិភាពសំរាប់ សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅអេហ្ស៊ីប។ នាបច្ចុប្បន្ន ស្ថានទូត
វៀតណាមប្រចាំនៅ អេហ្ស៊ីបបានរៀបចំផែនការជាក់ស្តែងក្នុងការណីអាក្រក់បំផុតកើត
មានឡើងរួមមានការបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ស្ថានទូតនិងជំលៀសសហគមន៍ជន
វៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ