វៀតណាមទទួលរៀបចំមហាស្រពប្រចាំឆ្នាំនៃសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់ពិភពលោក ITF AGM ២០១៧

(VOVWORLD) -មហាស្រពប្រចាំឆ្នាំនៃសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់ពិភពលោក ITF AGM ២០១៧ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី៤សីហាឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហូជីមិញភាគខាង ត្បូងវៀតណាម។ 


ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏សំខាន់នេះ ជាឱកាសសម្រាប់វិស័យវាយកូន បាល់ វៀតណាមកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសសមាជិក ITF តាមនោះ ឆ្លៀត យកប្រយោជន៍ល្អ រាល់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់ជាសមាជិករបស់ ITF ដើម្បីជាការបោះជំហានសម្រាប់វិស័យវាយកូនបាល់វៀតណាម។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នា នោះ នេះក៏ជាឱកាសដើម្បីវិស័យវាយកូនបាលវៀតណាមលើកកំពស់ឋានៈរបស់ ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ