វៀតណាមទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូនាំមុខរបស់ WEF ASEAN 2018 នៅទីក្រុងហាណូយ

(VOVWORLD) -សន្និសីទWEF ASEAN គឺជាសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសពហុភាគីសំខាន់បំផុតរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ 2018 ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ។
វៀតណាមទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូនាំមុខរបស់ WEF ASEAN 2018 នៅទីក្រុងហាណូយ - ảnh 1 សន្និសីទWEF ASEAN ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ

នាថ្ងៃទី ២៣ សីហា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ គណចាត់តាំងសន្និសីទវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ាន 2018 (WEF ASEAN 2018) បានរៀបចំសកម្មភាពមួយចំនួនសម្រាប់សន្និសីទ WEF ASEAN 2018 ដើម្បី ផ្តល់ព័ត៌មានជូនតំណាងបរទេសនានា។ សន្និសីទWEF ASEAN គឺជាសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសពហុភាគីសំខាន់បំផុតរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ 2018 ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ។ តាមផែនការមានតំណាងអន្តរជាតិចំនួន ១ ០០០ នឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ