វៀតណាមនិងចិនជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងខេត្ត ក្រុងចំនួន៥

(VOVWORLD) -“ជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍” ជាប្រធានបទនៃសន្និសីទ សហប្រតិ បត្តិការរបៀងសេដ្ឋកិច្ចខេត្ត ក្រុងចំនួន៥ រួមមាន ៖ Lao Cai, Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh (វៀតណាម) និងខេត្តយូណាន (ចិន) លើកទី៨ បានប្រព្រឹត្ត ទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី២២វិច្ឆិកានៅទីក្រុង Hai Phong ដោយមានការចូលរួមរបស់តំណាង វៀតណាមនិងចិនជាង២០០នាក់។
span style='mso-tab-count:1'>        “បច្ចុប្បន្ននេះ សមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាមបានក្លាយទៅជារូបភាព ជិតស្និទ្ធហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមក៏បានក្លាយទៅជារូបភាពគួរឲ្យរាប់អានដែរ។មិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ ជួយទាំងខាងសំភារៈនិងស្មារតីផ្ទាល់សម្រាប់ អ្នកត្រូវការប៉ុណ្ណោះទេ សមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាមថែមទាំងរួមជាមួយអ្នក ស្មគ្រចិត្តក៏មានកាតព្វកិច្ចផ្សព្វផ្សាយនិងរីកសាយភាយស្មារតីមនុស្សធម៌ តម្លៃរបស់ មនុស្សធម៌ទៅដល់សង្គមទាំងមូលទៀតផង”៕

 


សន្និសីទបានពិភាក្សាលើខ្លឹមសារ៖ តភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូននិងសហប្រតិបត្តិការ អភិវឌ្ឍន៍ logistics, សហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ អប់រំ និង សុខាភិបាលជាដើម។ សន្និសីទក៏បានធ្វើជាកសិណសាក្សីលើពិធីចុះហត្ថលេខា រវាងសហគ្រាសនិងសម្ព័ន្ធសមាគមនានារបស់វៀតណាមនិងចិន ស្តីពីវិស័យហិរញ្ញ វត្ថុ រូបិយប័ណ្ណ ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងទេសចរណ៍។

        សន្និសីទនឹងបញ្ចប់នាថ្ងៃទី២៤វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ