វៀតណាមនឹងលើកកំពស់គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាពប្រភពទុនរបស់ WB

វៀតណាមនឹងលើកកំពស់គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាពប្រភពទុនរបស់ WB - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Hoang Trung Hai  ជួបសន្ទនាជាមួយលោក Joachim Von Amsberg នាយករង ធនាគារពិភពលោក

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី២ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម លោក Hoang Trung Hai បានអញ្ជើញជួបសន្ទនា​ជាមួយ​លោក​ Joachim
 Von Amsberg នាយករង ធនាគារពិភពលោក ( WB ) ដែល​កំពុងមានដំណើរបំពេញ
ទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។ នៅទីនេះ លោក Hoang Trung Hai បានអះអាងថា៖ WB
 ដើរតួនាទីដ៏សែនសំខាន់ ចំពោះ​ការអភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់វៀតណាម។ 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ​ស្ថាប័នវៀតណាមកំពុងសកម្មរួមសហការ
ជាមួយ WB ក្នុងការកសាងកម្មវិធី​ គំរោងការណ៍នានា ដើម្បីធានាប្រើប្រាស់ប្រភព
ទុននេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់ប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ