វៀតណាមនិងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្ម

វៀតណាមនិងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្ម - ảnh 1
វៀតណាមនិងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្ម (VOV)

        Vovworld-ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់នាថ្ងៃទី​១៩មករា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមលោក Cao Duc Phat បាន
ពិភាគ្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មអាល្លឺម៉ង់​លោក Christian
Schmidt សំដៅបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងវិស័យកសិកម្ម​និង​រុក្ខកម្ម។

        នៅពិធីជួបសន្ទនានេះ រដ្ឋមន្ត្រីលោក Cao Duc Phat បានសម្ដែងបំណង​ភាគី​
ទាំងពីរបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ពិសេសគឺក្នុងវិស័យកសិកម្ម រួម​ចំណែក
បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចំណងមិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

        រីឯរដ្ឋមន្ត្រី Christian Schmidt បានអះអាងថា​នឹងបន្តគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍​កិច្ច
សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ពិសេសគឺក្នុងវិស័យកសិកម្មរុក្ខកម្ម ទន្ទឹមនឹងនោះ​បានឲ្យ
ដឹងថានិងពិភាគ្សាជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីឈានទៅចុះ
ហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងជាមួយវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ