វៀតណាមនិងអាល្លឺម៉ង់បន្តសហប្រតិបតិ្តការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ដោយនិរន្តរភាព

វៀតណាមនិងអាល្លឺម៉ង់បន្តសហប្រតិបតិ្តការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ដោយនិរន្តរភាព - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃ​ "ទិវាវិទ្យាសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់" (រូបថត៖TTXVN)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១ មិនា ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមបាន
សហការជាមួយក្រសួងស្រាវជ្រាវនិងអប់រំអាល្លឺម៉ង់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ “ទិវាវិទ្យា
សាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់” នៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបរយៈពេល២០ឆ្នាំកិច្ចសហ
ប្រតិបតិ្តការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យារវាងប្រទេសទាំងពីរ។ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុរដ្ឋ
មន្រ្តីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមលោក Tran Quoc Khanh ឲ្យដឹងថា
 នេះជាឱកាសដើម្បីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាមទទួលយកព័ត៌ មានស្ដីអំពីវិទ្យា
សាស្ត្រថ្មី អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូ អាល្លឺម៉ង់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ