វៀតណាមនាំចេញឡូសាច់មាន់ដើមដំបូងចូលទីផ្សារជប៉ុន

(VOVWORLD) -ពិធីប្រកាសនាំចេញឡូសាច់មាន់ដើមដំបូងរបស់វៀតណាម ទៅកាន់ទីផ្សារជប៉ុន បានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៩ខែកញ្ញា នៅកំពង់ផែអន្តរជាតិ Long An។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអត្ថន័យជាច្រើន ដោយបានបញ្ជាក់ថា ផលិតផលរបស់វៀតណាមអាចជ្រាបចូល្នុងទីផ្សារធំៗប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង ដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារសំរាប់ប្រជាកសិករទៀតផង៕
វៀតណាមនាំចេញឡូសាច់មាន់ដើមដំបូងចូលទីផ្សារជប៉ុន - ảnh 1វៀតណាមនាំចេញឡូសាច់មាន់ដើមដំបូងចូលទីផ្សារជប៉ុន 

ពិធីប្រកាសនាំចេញឡូសាច់មាន់ដើមដំបូងរបស់វៀតណាម ទៅកាន់ទីផ្សារជប៉ុន បានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៩ខែកញ្ញា នៅកំពង់ផែអន្តរជាតិ Long An។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអត្ថន័យជាច្រើន ដោយបានបញ្ជាក់ថា ផលិតផលរបស់វៀតណាមអាចជ្រាបចូល្នុងទីផ្សារធំៗប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង ដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារសំរាប់ប្រជាកសិករទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ