វៀតណាមបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាហ្វ្រីកខាងត្បូងអំពីការអភិរក្សសត្វព្រៃ

 (VOV)_នាថ្ងៃទី២០ ឧសភា នៅទីក្រុង Pretoriaអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ​គណៈ​ប្រ​តិ​ភូ​វៀត
ណាមអំពីការអភិរក្សសត្វព្រៃ បានមានជំនួបធ្វើការជាមួយដំណាង​ក្រសួង​បរិស្ថាន
​និងស្ថាប័នទាក់ទិននានា របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដើម្បីវាយតំលៃចំពោះលទ្ធផល
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងវិស័យអភិរក្សពហុជីវសាស្ត្រ និងសត្វ
ព្រៃ។ នៅទីនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម ប្រចាំនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង លោក Le Huy
 Hoang បាន​សង្កត់ធ្ងន់ថា៖ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហ
ប្រតិបត្តិការជាមួយអាហ្វ្រិកខាងត្បូង និងប្រទេសផ្សេងៗ ក្នុងវិស័យអភិរក្សពហុជីវ
សាស្ត្រ។
វៀតណាមបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាហ្វ្រីកខាងត្បូងអំពីការអភិរក្សសត្វព្រៃ - ảnh 1
វៀតណាមបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាហ្វ្រីកខាងត្បូងអំពីការអភិរក្សសត្វព្រៃ

          លោកស្រី Skumsa Mancotywa ប្រធានស្ដីទី នាយកដ្ឋានអភិរក្សពហុជីវសាស្ត្រ
 ​នៃក្រសួងបរិស្ថានអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងសហ
ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពលើច្រើនវិស័យរវាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង និងវៀត
ណាម ដែលក្នុងនោះមានវិស័យអភិរក្សពហុជីវសាស្ត្រ ដែលភាគីទាំងពីរយកចិត្ត
ទុកដាក់ដូចគ្នា។ ​រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណ
យោគយល់គ្នា និង​ផែនការធ្វើសកម្មភាព បង្កើតឡើងគ្រឹះដ្ឋានសំខាន់សំរាប់កិច្ច
សហប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំ​ទូលាយក្នុងវិស័យនេះដែរ។ 

          ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាជាច្រើនអំពីបញ្ហាអភិរក្ស ដោយផ្សាភ្ជាប់ជាមួយការ
អភិវឌ្ឍន៍ និងវិធានការនានាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរនាពេល
ខាងមុខនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ