វៀតណាមបានចូលរួមសិក្ខាសាលាសាសនានិងច្បាប់នៅអាមេរិក


វៀតណាមបានចូលរួមសិក្ខាសាលាសាសនានិងច្បាប់នៅអាមេរិក - ảnh 1
វៀតណាមបានចូលរួមសិក្ខាសាលាសាសនានិងច្បាប់នៅអាមេរិក (VOV)

Vovworld-នាថ្ងៃទី១២ឧសភា សិក្ខាសាលាសាសនានិងច្បាប់បាន​ប្រព្រឹត្ត​
ទៅនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាមេរិក។ សិក្ខាសាលាត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញាវន្តនិង​
មន្ត្រី​សាសនាវៀតណាមនិងអាមេរិកវាយតំលៃខ្ពស់ពីព្រោះនេះមិនត្រឹមតែជា
ឱកាស​ដើម្បីវៀតណាមនិងអាមេរិកពិគ្រោះយោបល់គោលនយោបាយ ពិសេស
គឺ​គោល​នយោបាយសាសនាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាឱកាសដើម្បីបង្កើនការជួប
ប្រាស្រ័យ​ការ​យល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យជំនឿសាសនាទៀតផង។
អនុប្រធាន​គណៈកម្មាធិការវប្បធម៍អប់រំយុវជនកុមារជំទង់និងកុមារនៃរដ្ឋសភា
វៀតណាម​លោក Trinh Ngoc Thach បានឲ្យដឹងថា តាមរយៈសិក្ខាសាលាលើក
នេះ ភាគី​អាមេរិក​យល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាសាសនារបស់វៀតណាមនិងគោល​
នយោបាយ​សាសនារបស់វៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ