វៀតណាមបានអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវនូវសិទ្ធិមនុស្ស

វៀតណាមបានអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវនូវសិទ្ធិមនុស្ស - ảnh 1
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ (VOV)

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ កក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅ សិក្ខាសាលា
ពិ គ្រោះយោបល់ អំពីសេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍ជាតិ តាម យន្តការពិនិត្យទូទៅជាប្រ
ចាំ (UPP) លើកទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស  អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ នេះគឺជា សកម្មភាពមួយក្នុងចំណៅមសកម្មភាព ពិគ្រោះយោបល់ យកមតិ​ សំរាប់សេចក្ដីព្រាង​របាយការណ៍ជាតិ តាមគំរោង នឹងបានអធិប្បាយនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ
សហប្រជាជាតិ នាខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤។ របាយការណ៍នៅសិក្ខាសាលា ស្ដីពីបណ្ដា បញ្ហាដូចជា÷ សុក្រិដ្ឋប្រព័ន្ធច្បាប់ គោលនយោបាយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស បង្កើនការអប់
រំចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស។ល។ ពិសេស ក្នុងសេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍លើកនេះ 
វៀតណាម ប្រមូលផ្តុំជាច្រើន ដល់ការគោរព ការពារនិងជំរុញ​រាល់សិទ្ធិមនុស្សក្នុង
ស្ថានភាពជាក់ ស្ដែង រួមមាន÷​សិទ្ធិស៊ីវិលនយោបាយ ​បណ្ដា​សិទ្ធិអំពីសេដ្ឋកិច្ច សង្គម  និងវប្បធម៌…។ល។ ថ្លែងមតិនៅ​សិក្ខាសាលា​លើកនេះ  លោកស្រី Pratibha Mehta អ្នកសម្របស្រួលនៃកម្ម​វិធីអភិវឌ្ឍន៍ ​អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅវៀតណាម បាន
វាយតំលៃ​ខ្ពស់ចំពោះ រាល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ក្នុងការកែលំអរ  និងធានាសិទ្ធិមនុស្ស។ លោកស្រី Pratibha Mehta បានអោយដឹងថា÷

          “ ខ្ញុំសូមជូនពររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដែលបានមានបណ្ដាសមិទ្ធិផល​គួអោយ
ចាប់ អារម្មណ៍ អំពីការអនុវត្តបណ្ដាយន្តការស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស ដែល​អង្គការសហប្រ
ជាជាតិ  បាននាំចេញក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា÷ ដំណើការនេះ នឹងបន្តបានអនុវត្តដ៏ល្អប្រសើ​៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ