វៀតណាមផ្ទេរប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសំដៅទប់ទល់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុនៅបណ្ដាខេត្តឆ្នេរសមុទ្រ

វៀតណាមផ្ទេរប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសំដៅទប់ទល់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុនៅបណ្ដាខេត្តឆ្នេរសមុទ្រ - ảnh 1
ខេត្តក្រុងមានឧត្តម ភាពអំពីសមុទ្រដូចជា Da Nang Quang Ngai Khanh Hoa បានអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាង ខ្លាំងក្លាអំពីឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់និងសេវ៉ាកម្មដឹកជញ្ជូនសមុទ្រ

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១០ មិថុនា សាលាសភាបណ្ឌិតនយោបាយជាតិហូជីមិញ បាន
សហការជាមួយក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានវៀតណាមរៀបចំសិក្ខាសាលា
វិទ្យាសាស្ត្រក្រោមប្រធានបទ “ផ្ទេរប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទប់ទល់ទៅនឹងបំរ៉ែបំរួល
អាកាសធាតុនៅបណ្ដាខេត្តឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាម-ទ្រឹស្ដីនិងស្ថាន ភាពជាក់ស្ដែង”។បណ្ដាតំណាងសុទ្ធតែអះអាងថា ចំពោះតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាង ត្បូងភាគកណ្ដាល
វៀតណាម ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះ បានចាប់ផ្ដើម ផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធ
សេដ្ឋកិច្ច ឆ្ពោះទៅអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍អេកូឡូហ្គី អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មសរីរាង្គនិង
ប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញ។គិតមកដល់ ពេលនេះ រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបាន
មានជំហានផ្ទេរប្ដូរដ៏សមស្រប ឆ្លៀតប្រើ ប្រាស់ឧត្តមភាពធម្មជាតិ សេដ្ឋកិច្ច និង
សង្គមនៅក្នុងតំបន់។ខេត្តក្រុងមានឧត្តម ភាពអំពីសមុទ្រដូចជា Da Nang Quang
Ngai Khanh Hoa បានអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាង ខ្លាំងក្លាអំពីឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់និងសេវ៉ាកម្ម
ដឹកជញ្ជូនសមុទ្រ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ