វៀតណាមផ្សព្វផ្សាយទំនិញនៅផ្សារណាត់សារធាតុគីមីនៅឥណ្ឌា

(VOVWORLD) - ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែតុលា នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ Bombay ទីក្រុង Mumbai ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រព្រឹត្តទៅនូវផ្សារណាត់សារធាតុគីមីឥណ្ឌាលើកទី ១០ឆ្នាំ២០១៨។ នេះជាផ្សារណាត់មួយក្នុងចំណោមផ្សារណាត់ឯកទេសផ្នែកសារ ធាតុគីមីដ៏ធំបំផុតនៅប្រទេសឥណ្ឌា។
វៀតណាមមានសហគ្រាសចំនួន៣ដែលចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីស្វែង រកដៃគូនិងឱកាសធ្វើអាជីវកម្ម។ ក្រៅពីនោះ ផ្សារណាត់ក៏មានការចូលរួមរបស់ សហគ្រាសយ៉ាងច្រើនកុះករក្នុងទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសជាង២០ទៀត ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ