វៀតណាមមានគោលបំណងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយ EU យ៉ាងឆាប់ៗ

វៀតណាមមានគោលបំណងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយ EU យ៉ាងឆាប់ៗ - ảnh 1
វៀតណាមមានគោលបំណងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយ EU យ៉ាងឆាប់ៗ

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម 
លោក Nguyen Xuan Phuc បានជួបសន្ទនាជាមួយលោក Phil Hogan អគ្គស្នងការសហ
ភាពអឺរ៉ុប ទទួលបន្ទុកវិស័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្នុង​ឱកាសមកបំពេញ
ទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។វាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃ​ជំនួបធ្វើការរវាងក្រុមការ
ងារជាមួយក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម  នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់
ទុកថា៖ នេះជាឱកាសដើម្បីភាគីទាំងពីរពិភាក្សា​អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យ
ជាច្រើន ជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអះអាងថា៖វៀតណាម
មានគោលបំណងជំរុញការចុះហត្ថ​លេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាម
-EU យ៉ាងឆាប់ៗ ពី​ព្រោះកិច្ច​ព្រមព្រៀងនេះនឹងនាំមកនូវផលប្រយយោជន៍សំរាប់ភា
គីទាំងពីរ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឯកភាបជាមួយលោក Phil Hogan អំពីការជំរុញកិច្ច
សហប្រតិបត្តិ​កា​រ​រវាងវៀតណាមនិង EU អភិវឌ្ឍន៍ល្អប្រសើរនាពេលខាងមុខ និង
បង្កើត​ក្រុមការ​ងារ​​ដើម្បី​ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាង
ប្រទេសទាំងពីរ​ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ