វៀតណាមមានគោលបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើច្រើនវិស័យជាមួយអ៊ីរ៉ង់

វៀតណាមមានគោលបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើច្រើនវិស័យជាមួយអ៊ីរ៉ង់ - ảnh 1
វៀតណាមមានគោលបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើច្រើនវិស័យជាមួយអ៊ីរ៉ង់

(VOV)_ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅអ៊ីរ៉ង់ នាថ្ងៃទី១៥មិនា ​ប្រធានរដ្ឋ លោក Truong Tan Sang បានអញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងមតិ​នៅក្នុង​វេទិកា អង្គភាព
អាជីវកម្មវៀតណាម -អ៊ីរ៉ង់ ដោយមានការចូលរួមរបស់អង្គភាព​អាជីវកម្មចំនួន២០០
នៃប្រទេសទាំងពីរ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ប្រធានរដ្ឋ លោក ​Truong Tan Sang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

        “ ក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វៀតណាមជានិច្ចកាលគោរព និងមាន​គោល
បំណងជំរុញថែមទៀតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើច្រើនវិស័យ មាន​ផលប្រ
យោជន៍ដូចគ្នាជាមួយអ៊ីរ៉ង់។ យើងខ្ញុំមានគោលបំណងថា៖ ក្នុងយុទ្ធ​សាស្ត្រ និង
គោលនយោបាយឆ្ពោះទៅខាងកើតរបស់អ៊ីរ៉ង់ វៀតណាមជាទីមក​ដល់ដើមដំបូង
 និងយើងខ្ញុំជឿជាក់ថា៖ ជាដៃគូទំនុកទុកចិត្ត ប្រសិទ្ធិភាព ផ្តល់​មរិយាកាសវិនិយោគ
 និងអាជីវកម្មស្ថិរភាព និងមានចំណេញខ្ពស់។”

        នាថ្ងៃនេះដែរ ប្រធានរដ្ឋ លោក Truong Tan Sang បានជួបសន្ទនា​ជាមួយលោក 
Kamal Sajjadi ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមិត្តភាពអ៊ីរ៉ង់-វៀតណាមផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ