វៀតណាមមានផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចថ្មីដើម្បីធានាឲ្យបានស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូរ ធូធារក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង

(VOVWORLD) - ទស្សនាវដ្ដី Diplomat នាពេលថ្មីៗនេះបានផ្សាយអត្ថបទសរសេរអំពីការធ្វើ សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយឥទឈប់ឈរបស់វៀតណាមគិតតាំងពីពេលដើរតួនាទីជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទជាន់ខ្ពស់វេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) នាថ្ងៃទី ២០០៦។ 
វៀតណាមមានផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចថ្មីដើម្បីធានាឲ្យបានស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូរ ធូធារក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង - ảnh 1 វៀតណាមមានផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចថ្មីដើម្បីធានាឲ្យបានស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូរធូធារយូរអង្វែង

(VOVworld) – ទស្សនាវដ្ដី Diplomat នាពេលថ្មីៗនេះបានផ្សាយអត្ថបទសរសេរអំពីការធ្វើ សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយឥទឈប់ឈរបស់វៀតណាមគិតតាំងពីពេលដើរតួនាទីជា ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទជាន់ខ្ពស់វេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) នាថ្ងៃទី ២០០៦។ តាមអត្ថបទសរសេរ វៀតណាមបន្តអនុវត្តការធ្វើសមាហរណកម្ម អន្តរជាតិជាមួយប្រទេសជិតខាងនានានិងដៃគូដទៃលើពិភពលោក។ ទំនាក់ទំនងត្រូវបាន កែលំអបានជំរុញពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគពីបរទេសហើយទទួលកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ សន្និសីទ ជាន់ខ្ពស់ APEC ឆ្នាំ ២០១៧ គឺជាឱកាសដើម្បីវៀតណាមបង្ហាញសមត្ថភាពបន្សាំជាមួយការ ផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។ អត្ថបទសរសេរចាត់ទុកថា៖ ក្នុងកាលៈទេសៈនៅមានការសាកល្បងនា បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមគប្បីរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចថ្មីដើម្បីធានាស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូរ រុងរឿងក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសជាតិ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ