វៀតណាមមានផលិតផលចំនួន២ដែលចូលរួមមហោស្រពខ្សែភាពយន្តអាស៊ានឆ្នាំ២០១៧

វៀតណាមមានផលិតផលចំនួន២ដែលចូលរួមមហោស្រពខ្សែភាពយន្តអាស៊ានឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 1
Poster ខ្សែភាពយន្ត "Thau Chin នៅ Xiem" (រូបថត៖TTXVN)

(VOVworld) - ខ្សែភាពយន្តវៀតណាមចំនួន២ខ្សែដែលចូលរួមមហោស្រពខ្សែ
ភាពយន្តអាស៊ានឆ្នាំ២០១៧នៅប្រទេសថៃរួមមាន “Thau Chin នៅ Xiem” និង “ឪពុក
និងកូន”។មហោស្រពខ្សែភាពយន្តឆ្នាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧
មេសាដល់ថ្ងៃទី១ ឧសភា ក្នុងឱកាសឆ្នោះទៅការរំលឹកខួបលើកទី៥០ទិវាបង្កើត
អាស៊ាន (ថ្ងៃទី៨ សីហា)។ក្នុងឱកាសនេះ គណៈចាត់តាំងបានធ្វើការ ឧទ្ទេសនាម
និងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តចំនួន២២ខ្សែរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង១០។ខ្សែភាពយន្ត
​ “Thau Chin នៅ Xiem” ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអ្នកជំនាញការនិងទស្ស និកជនវាយតំលៃ
ខ្ពស់។ខ្សែភាពយន្តនេះបង្កើតឡើងវិញនូវចំណាត់ផ្លូវបដិវត្តន៍ របស់លោក Nguyen
Ai Quoc (ឈ្មោះផ្សេងរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ) នៅ ប្រទេសថៃក្នុងដំណាក់
កាលពីឆ្នាំ១៩២៨ដល់ឆ្នាំ១៩២៩៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ