វៀតណាមរៀនសូត្រតាមរូបសណ្ឋានមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសេរី Hwanghae (កូរ៉េខាងត្បូង)

(VOVWORLD) -ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង យោងតាមកម្មវិធីភ្ញៀវ អញ្ជើញនៃមូលនិធិផ្លាស់ប្តូរអន្តរជាតិ ពីថ្ងៃទី ១៩ដល់ថ្ងៃទី២៣វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧នោះ ឧបនា យករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Truong Hoa Binh បាន អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកូរ៉េខាងត្បូង។


នាថ្ងៃទី១៩វិច្ឆិកា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ លោក Truong Hoa Binh បាន អញ្ជើញទៅទស្សនាមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសេរី Hwanghae។ នៅទីនេះ លោក Truong Hoa Binh បានឲ្យដឹងថា វៀតណាមកំពុងអនុវត្តសាកល្បង បង្កើតបណ្តាមណ្ឌល រដ្ឋបាល សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។ ការស្រាវជ្រាវរូបសណ្ឋានរបស់មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសេរី Hwanghae នឹងជួយវៀតណាមមានមេរៀនបទពិសោធន៍ក្នុងដំណើរការអនុវត្ត បញ្ហានេះ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ