វៀតណាមរៀបចំកម្មវិធីរត់ជួយជ្រោមជ្រែង Sea Games 29 និង Para Games 9

វៀតណាមរៀបចំកម្មវិធីរត់ជួយជ្រោមជ្រែង Sea Games 29 និង Para Games 9 - ảnh 1
វៀតណាមរៀបចំកម្មវិធីរត់ជួយជ្រោមជ្រែង Sea Games 29 និង Para Games 9

(VOV)_មនុស្សចំនួនជាងពីរពាន់នាក់បានចូលរួមកម្មវិធីរត់ជួយជ្រោមជ្រែង
 Sea Games 29 និង Para Games 9 ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី៩មេសា  នៅទី
ក្រុងហាណូយ។ កម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅជាលើកដំបូងដោយមានទ្រង់ ទ្រាយធំ នៅ
ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន១១។ ​លោក Vuong Bich Thang អគ្គនាយក អគ្គនាយក
ដ្ឋានកីឡានិងអប់រំកាយវៀតណាម បានអោយដឹងថា៖

          “ សកម្មភាពរត់ជួយជ្រោមជ្រែងនៅប្រទេសអាស៊ានទាំងឡាយ បានបង្កើនចំ
ណងសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន។​នេះជាប្រភព កម្លាំង លើក
ទឹកចិត្ត សំរាប់កីឡាករ ចូលរួម Sea Games ​ និង Para Games ​ នាពេលខាងមុខ ប្រ
កបដោយមានស្នាដៃខ្ពស់ថែមទៀត​។”

          Sea Games 29 នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី
៣១សីហាឆ្នាំ២០១៧ និង Para Games 9 ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ថ្ងៃទី២៣
កញ្ញាឆ្នាំ២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ