វៀតណាមរួមចំណែកជាក់ស្តែងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍រួមរបស់សហគមន៍និយាយភាសាបារាំង

18 មិនា 2017 - 14:31:37

វៀតណាមរមចណែកជាកសតែងកនងការអភវឌឍនរមរបសសហគមននយាយភាសាបារាង hinh 0
អនុរដ្ឋ មន្ត្រីក្រសួងការបទេសវៀតណាម លោក Ha Kim Ngoc អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធី

(VOVworld)-នាយប់ថ្ងៃទី១៧មិនានៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងការបរទេសវៀត
ណាមបានរួមសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនិយាយភាសាបារាំង (OIF) រៀបចំ
 ពិធីរំលឹកទិវាអន្តរជាតិនិយាយភាសាបារាំង។ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីនេះ អនុរដ្ឋ
មន្ត្រីក្រសួងការបទេសវៀតណាម លោក Ha Kim Ngoc បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ
 បណ្តាសមិទ្ធិផលដែលសហគមន៍និយាយភាសាបារាំងទទួលបានលើវិស័យសហ
ប្រតិបត្តិការនិងការរួមចំណែកសកម្មរបស់សហគមន៍និយាយភាសាបារាំងក្នុងការ
 ដោះស្រាយរាល់ការសាកល្បងសកលលោកទាំងខាងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍន៍។
លោក Ha Kim Ngoc បានអះអាងថា៖

        “វៀតណាមបាន កំពុងនិងបន្តម្ចាស់ការរួមចំណែកសកម្មទៅក្នុងការពង្រឹង
 ចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងសហគមន៍និយាយភាសាបារាំង
ដើម្បីសន្តិភាព ស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពលើពិភពលោកទាំងមូល។ វៀត
ណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចធ្វើជាស្ពានភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់សហគមន៍
និយាយភាសានារាំងក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក”។

        រីឯខ្លួនវិណលោក Eric Normand Thibeault តំណាងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គ
ការអន្តរជាតិនិយាយភាសាបារាំងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា អង្គការអន្តរជាតិនិយាយភាសា
បារាំង វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់វៀតណាមក្នុងសហគមន៍ផងដែរ៕

” Ba Na Hills”មណ្ឌលទេសចរណ៍លំហែកាយនិងលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងដាណាំង

” Ba Na Hills”មណ្ឌលទេសចរណ៍លំហែកាយនិងលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងដាណាំង

(VOV)_ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀត ​​ណាម​ទទួលបានសំបុត្រជាង២០០​មក ពីប្រទេសចំនួន៤២​លើទូទាំង ពិភព លោក។ ​​សូមអគុណមិត្តអ្នកស្តាប់ដែល បាន ផ្ញើសំបុត្រមកកម្មវិធីរបស់យើង ខ្ញុំ។ក្នុងនាទីប្រ​អប់​សំបុត្រមិត្តអ្នក ស្តាប់ពេលនេះ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការ ឧទ្ទេសនាមអំពី​” Ba Na Hills”នៅទី ក្រុងដាណាំង (ភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម)

អានបន្ថែម