វៀតណាមរួមជាមួយ អង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើង សហការគ្នាក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស

(VOVWORLD) -       នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានដាក់ចេញផែនការអនុវត្តអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលសាធារណ រដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង              រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស។
វៀតណាមរួមជាមួយ អង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើង សហការគ្នាក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស - ảnh 1ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែន (រូបថតឧទាហរណ៍៖ vietnamplus.vn) 

គោលបំណងនៃផែនការនេះគឺសំដៅកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់នូវខ្លឹមសារនិងដំណើរការនៃអនុវត្តភារកិច្ច និងបែងចែកការទទួលខុសត្រូវដល់ក្រសួង ស្ថាប័ននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត និងក្រុងចំណុះមជ្ឈិមក្នុងការអនុវត្តអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងវៀតណាមនិងរាជរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ខាងជើងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស ព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយរវាងស្ថានប័នពាក់ព័ន្ធនានានៃភាគីទាំងពីរ ក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវផែនការនិងកម្មវិធីបង្ការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស រវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ