វៀតណាមសកម្មទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះ Sinlaku

វៀតណាមសកម្មទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះ Sinlaku  - ảnh 1
វៀតណាមសកម្មទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះ Sinlaku

          (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩វិច្ឆិកា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​វៀត ណាម លោក Cao Duc Phat បានដឹកនាំក្រុមការងារទៅត្រួត​ពិនិត្យ​ការងារ​ទប់ទល់
នឹងខ្យល់ព្យុះ Sinlaku នៅខេត្ត Binh Dinh (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម)។​ ជួបធ្វើការ
ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត រដ្ឋមន្ត្រី Cao Duc Phat បានវាយតំលៃខ្ពស់​ចំពោះស្មារតី
សកម្ម និងម្ចាស់ការរបស់ Binh Dinh ក្នុងការទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះ។ ​ដើម្បីធានា
សុវត្ថិភាព​ដាច់ខាតចំពោះនាវានិងអ្នកនេសាទលើសមុទ្រ រដ្ឋមន្ត្រី​បានស្នើអោយ
ខេត្តត្រូវប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្ត៖បទហាមឃាត់ចេញទៅសមុទ្រ និងតាមដាន​រាល់បំរ៉ែបំ
រួលរបស់ខ្យល់ព្យុះផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ