វៀតណាមសន្យាជំរុញការចរចារនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងTPP

                       

វៀតណាមសន្យាជំរុញការចរចារនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងTPP - ảnh 1
លោក Stefan Seligអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកខាងឆ្វេង
(រូបថត អិនធឺណែត)

Vovworld-នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២មករាថ្លែងមតិនៅពិធីទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអនុរដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Stefan Seligដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀត
ណាមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោកVu Van Ninh បានក្រើនរំលឹកឡើងវិញនូវ
កកិច្ចសន្យារបស់វៀតណាមគឺជំរុញ​ការចរចារនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចអន្ត
ប៉ាស៊ីហ្វិក(TPP)។វៀតណាមមានបំណងថា៖អមេរិកសកម្មពិនិត្យមើលកត្តាវិជ្ជមាន
របស់វៀតណាមចំពោះ សំលៀកបំបាក់ស្បែកជើងកសិផលនិងជលផលព្រមទាំង
ជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការ អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងTPP។កលោក Stefan Seligបាន
ចាត់ទុកថា៖ដំណើទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការចាប់ផ្តើមសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងទំនាក់
ទំនងទវ្េភាគីក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះជាឆ្នាំរំលឹកខួបលើកទី២០នៃទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនង
វៀតណាមអាមេរិក។តាមលោករូបនេះថា៖ពេល TPPសម្រេចនិងមានសុពលភាព
នោះការនាំចេញរបស់វៀតណាមអាចកើន២៨%ជះឥទ្ឋិពលទៅលើគំណើនសេដ្ឋកិច
នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាពិតប្រកដ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ