វៀតណាមសន្យាអនុវត្តអនុសញ្ញាសិទ្ធិរបស់ជនពិការ

វៀតណាមសន្យាអនុវត្តអនុសញ្ញាសិទ្ធិរបស់ជនពិការ - ảnh 1
វៀតណាមសន្យាអនុវត្តអនុសញ្ញាសិទ្ធិរបស់ជនពិការ (VOV)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី៩មិថុនា នៅទីស្ដីការអ.ស.បនៅក្រុង New York អាមេរិក
បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទលើកទី៨បណ្ដាភាគីចូលរួមអនុសញ្ញាសិទ្ធិនៃជនពិការ
(CRPD) ដោយប្រធានបទ អនុវត្តសិទ្ធិរបស់ជនពិការក្នុងរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍​ក្រោយ
​ឆ្នាំ២០១៥។​វៀតណាមបានចូលរួមសន្និសីទជាលើកដំបូងដោយតួនាទី​សមាជិក
បន្ទាប់ពីអនុម័តលើ CRPD ជាផ្លូវការនាខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៥។ នៅសន្និសីទ​នេះ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Nguyen Phuong Nga ប្រធានដំណាងអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាម​ប្រចាំ​នៅ
អ.ស.បនិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមដែលចូលរួមសន្និសីទបាន​ឲ្យដឹងថា
វៀតណាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមានអត្រាជនពិការខ្ពស់​ហេតុនេះ
ហើយកិច្ចការពារនិងជំរុញសិទ្ធិរបស់ជនពិការជានិច្ចកាលជាអាទិភាព​និងបង្ហាញ
ច្បាស់ក្នុងច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃរដ្ឋវៀតណាម។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Nguyen
Phuong Nga បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់​បង្កលក្ខណៈ
ដើម្បីជនពិការបានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានការងារធ្វើបង្កើតចំណូលដើម្បីរួច
ផុតពីភាពក្រីក្រ ដើម្បីគេបានចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនិង​សមភាព​ក្នុងដំណើរការ
អភិវឌ្ឍន៍ដ៏និរន្តរភាព៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ