វៀតណាមស្នើ UNESCO ទទួលច្រៀង Xoan ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដំណាងមនុស្សលោក

វៀតណាមស្នើ UNESCO ទទួលច្រៀង Xoan ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដំណាងមនុស្សលោក - ảnh 1
ច្រៀង Xoan

(VOV)_នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមទើបនឹងបានអនុញ្ញាត្តិអោយរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង
វប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរ តាងនាមអោយរដ្ឋាភិបាល ចុះហត្ថលេខាលើ​សំណុំឯក
សារជាតិ ៖​ច្រៀង Xoan Phu Tho ដាក់ជូនអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រ អប់រំ​ និងវប្បធម៌នៃ
អង្គការសហប្រជាជាតិ ( UNESCO)​ពិនិត្យមើល បញ្ជូនក្នុងបញ្ជី​រាយ​នាម​បេតិកភ័
ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដំណាងមនុស្សលោក។ តាមប្រវត្តិសាស្ត្រ ​ច្រៀង Xoan បានមាន
ពីជាងពីរពាន់ឆ្នាំមក ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ប្រជាប្រិយដ៏ថ្លៃថ្លា។ នាថ្ងៃទី២៤វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១១ ច្រៀង Xoan ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអន្តរ​ប្រទេសនៃអង្គការ UNESCO 
ទទួលស្គាល់ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីត្រូវការពារបន្ទាន់របស់មនុស្សលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ