វៀតណាមស្វែងយល់នូវបទពិសោធន៍របស់អាល្លឺម៉ង់អំពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០

(VOVWORLD) - សប្តាហ៍អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (Asia Pacific Week - APW) ឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវបានបើក នាថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា នៅរដ្ឋធាន Berlin (ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់) ក្រោមប្រធានបទ ឌីជីថលភាវូបនីយកម្ម។

 

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបើកព្រឹត្តការណ៍ទិវាបណ្តាស្ថានទូតអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (Embassy Day Asia-Pacific)។ឆ្នាំនេះស្ថានទូតវៀតណាម ប្រចាំនៅ Berlin បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ "ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មក្នុងបរិបទបដិវត្តឧស្សាហកម្ម ៤.០ - បទពិសោធរបស់អាល្លឺម៉ង់ និងមេរៀនសម្រាប់វៀតណាម" ។ ក្នុង សិក្ខាសាលានេះ អ្នកជំនាញទាំងឡាយបានផ្តល់អនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃជាច្រើន សម្រាប់វៀតណាម ដើម្បីឆ្ពោះទៅទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យថ្មីថ្មោងនេះ។

ក្រៅពីនេះស្ថានទូតវៀតណាមក៏បានឧទ្ទេសនាមអំពីវប្បធម៌និងម្ហូបអាហារទៅកាន់មិត្តភក្តិអាល្លឺម៉ង់និងបណ្តាប្រទេសដែលចូលរូមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ផងដែរ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ