វៀតណាមអំពាវនាវឲ្យភាគីនានានៅអេហ្ស៊ីបរក្សាភាពអត់ធ្មត់

              

វៀតណាមអំពាវនាវឲ្យភាគីនានានៅអេហ្ស៊ីបរក្សាភាពអត់ធ្មត់ - ảnh 1
អ្នកនាំពាក្ស ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោក Luong Thanh Nghi(រូបថត​VNA)

Vovworld-នាថ្ងៃទី២២សីហាឆ្លើយសំណួរស្តីពីទស្សនហរបស់វៀតណាមចំពោះមុខ
អំពើហិង្សាដែលកាន់តែបានកើនឡើងនៅអេហ្ស៊ីប  អ្នកនាំពាក្សក្រសួងការបរទេស
វៀតណាមលោក Luong Thanh Nghi លើកច្បាស់ថាៈ“ វៀតណាមសំដែងការព្រួយបារម្ម
ណ៍ដ៍ជ្រាលជ្រៅអំពីស្ថានភាពអំពើហិង្សា  កាន់តែបានកើនឡើង នៅអេហ្ស៊ីប នាបច្ចុប្ប​ន្ន។យើងខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យភាគីនានានៅអេហ្ស៊ីបរក្សាភាពអត់ធ្មត់  ដោះស្រាយបណ្តាការខ្វែង
គំនិតតាមរយះការជួបសន្ទនាសន្តិភាពសំរាប់ អេហ្ស៊ីបឆាប់ ស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍តទៅទៀត។“ស្តីពីការធានាសុវត្ថិភាពសំរាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមនៅ
អេហ្ស៊ីប មលោក Luong Thanh Nghiអះអាងថា៖ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅ អេហ្ស៊ីបនៅ
ដំណើរការធម្មតា។
ស្តីពីការដែល ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកសំរេចហូតពន្ឋប្រឆាំងការគាំពារចំពោះបណ្តា
អង្គភាពអាជីវកម្មចញ្ចឹមនិងនាំចេញបង្កងរបស់វៀតណាម មលោក Luong Thanh Nghi
អះអាងថា៖ក្នុងច្រើនឆ្នាំកន្លងមកផ្នែក ចញ្ចឹមនិងនាំចេញបង្កងរបស់វៀតណាមបានធ្វើ
សកម្មភាពតាមយន្តការទីផ្សារនិងមិនទទួលបាននូវការជួយឧបត្ថម្ភណា១ពីរដ្ឋាភិបាល៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ