វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍ Ligistics ផ្លូវសមុទ្រនិងអាកាសចរណ៍

វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍ Ligistics ផ្លូវសមុទ្រនិងអាកាសចរណ៍ - ảnh 1
វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍ Ligistics ផ្លូវសមុទ្រនិងអាកាសចរណ៍

(VOV)_ចាប់ពីផែនការដល់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ក្នុងពេលតភ្ជាប់សង្វាក់​តំលៃ
សកល ជាប្រធានបទដែលបានដំណាងជាច្រើន យកមកពិភាក្សានៅ​វេទិកា Logistics វៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៦។ វេទិកាបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី​២៤វិច្ឆិកា​ នៅទីក្រុងហូជីមិញ ។ 
វៀតណាមកំពុងឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី៦៤ ក្នុងចំណោម​ប្រទេសចំនួន ១៦០ អំពីកំរិតអភិវឌ្ឍន៍  Logistics និងឈរលំដាប់ថ្នាក់ទីបួន ​ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន។ 
តាមអង្គសន្និសីទនានាថា៖ ដើម្បីកាត់​បន្ថយចំណាយ Logistics វៀតណាមត្រូវជំរុញខ្លាំង
កំណែទម្រង់រដ្ឋបាល។​ទន្ទឹមនឹងនោះ បង្កើនការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក
 សមុទ្រ សម្រេចប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែ ចូលរួមក្នុងជួរ Logistics សកល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ