វៀតណាម-អាមេរិកពិភាគ្សាអំពីការអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

វៀតណាម-អាមេរិកពិភាគ្សាអំពីការអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញា - ảnh 1
វៀតណាម-អាមេរិកពិភាគ្សាអំពីការអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (hanoitv.vn)

        Vovworld-ថ្លែងមតិបើកសម័យពិភាគ្សានាថ្ងៃទី៧វិច្ឆិកាស្ដីពីការអនុវត្តកម្មសិទ្ធិ​
បញ្ញានៅវៀតណាម ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅវៀតណាមលោក David Shear បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតួនាទីរបស់អ្នកតាក់តែងនយោបាយនិងអ្នកជំនាញការ​ផ្នែក
ឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពិភាគ្សាអំពីនិន្ននាការនៃការអនុវត្ត​កម្មសិទ្ធិ
បញ្ញា។ រីឯអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមលោក Tran
Quoc Khanh បានសង្កត់ធ្ងន់នូវសារសំខាន់នៃការអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពិសេសគឺក្នុង
កាលៈទេសៈដែលវៀតណាមបានចូលរួមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក​និងជំរុញ
ដំណើរការចរចារលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក។ ទន្ទឹមនឹងការ​សុក្រិត
យន្តការច្បាប់ ជំរុញអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញា វៀតណាមត្រូវការជួយឧបត្ថម្ភ​សហប្រតិបត្តិការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងនោះមានអាមេរិក​
ផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ