វៀតណាម -អាមេរិកបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេស។

វៀតណាម -អាមេរិកបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេស។ - ảnh 1
លោកស្រីRitaថ្លែងមតិនៅសិក្ខាសាលា


(VOVWORLD)-នាថ្ងៃទី៨កុម្ភៈ ថ្លែងមតិនៅសិក្ខាសាលាបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យ
កំលាំងចលករនៃការអភិវឌ្ឍន៍រដ្ធាភិបាលនិងផ្នែកឧស្សាហកម្មជួយឧបត្ថម្ភកិច្ច
ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ដោយបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យណែនាំយ៉ាងដូចម្ត៉េច ដែលប្រព្រឹត្ត
ទៅនៅទីក្រុង ហូជីមីញ បេសកជនវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតី Barack
Obama ទទួល បន្ទុកដំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ី អាគ្នេយ៍ បណ្ឌិត Rita Colwell
បានឲ្យដឹងថា រដ្ធាភិបាលអាមេរីកមានមូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្រជាតិជួយឧបត្ថម្ភស្រាវ
ជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសំរាប់បណ្ដាអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិរាប់ទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀត
ណាមប្រសិនបើគេមានការស្រាវជ្រាវ សហប្រតិបត្តិការជាមួយអាមេរិក។ លោក
ស្រី Colwell ក៏សង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាព បំផុតរវាង វៀត
ណាម និងអាមេរិកគឺការ ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ