វៀតណាម-EU បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ចីរភាព

វៀតណាម-EU បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ចីរភាព - ảnh 1
វៀតណាម-EU បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ចីរភាព (VOV)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី១៣វិច្ឆិកានៅទីក្រុងហាណូយ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៍កីឡា​
និង​ទេសចរណ៍វៀតណាមលោក Hoang Tuan Anh និងអនុប្រធានគណៈ​កម្មាធិការ​
អឺរ៉ុប Antonio Tajani បានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសាររវាងរដ្ឋាភិបាល​វៀត​ណាមនិង
សហភាពអឺរ៉ុបអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ចីរភាព។ ភាគីទាំង
ពីរបានព្រមព្រៀងអនុវត្តផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍​ចីរភាព
រវាងស្ថាប័នទទួលបន្ទុកទេសចរណ៍និងភាគីទាក់ទិននានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងវៀត
ណាម សំដៅអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនិងលើកកំពស់គុណភាពសេវាកម្ម​ទេសចរណ៍៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ