វេទិកានាយកបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC នៅទីក្រុង Da Nang (វៀតណាម) នាថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា បានប្រព្រឹត្តទៅវេទិកានាយកបណ្ដាមហា
វិទ្យាល័យនៅតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយប្រធានបទ «បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០»។ 
វេទិកានាយកបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក  - ảnh 1 វេទិកានាយកបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក 

(VOVworld) – ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC នៅទីក្រុង Da Nang (វៀតណាម) នាថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា បានប្រព្រឹត្តទៅវេទិកានាយកបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យនៅតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយប្រធានបទ «បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០»។ អគ្គលេខាធិការ សម្ព័ន្ធភាពសមាគមបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក លោក Christopher Treweman  រួមជាមួយតំណាងចំនួន ៦០ រូបមកពីមហាវិទ្យាល័យសហគ្រាសនិងស្ថា ប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងតំបន់បានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកានេះ។ សម័យពិភាក្សាចំនួន ២ ដោយប្រធានបទ «ការអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពទិន្នន័យធំធេងនិងការសាកល្បងនៅតំបន់អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក» និង «បញ្ហាការងារធ្វើក្នុងយុគសម័យសេដកិច្ចឌីជីថលនិងតបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត» វេទិកាបានបង្កើតឡើងឱកាសសំរាប់ថ្នាក់ដឹកនាំមហាវិទ្យាល័យសហគ្រាសនិងបណ្ដាអ្នកកំណត់គោលនយោបាយនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាសមាជិក  APEC ជួបជុំគ្នាចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងឧត្តមសិក្សាក្នុងកាលៈទេសៈអប់រំឧត្តមសិក្សាក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការទាមទាផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបន្សំជាមួយបំរ៉ែបំរួលលើពិភពលោកនិងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿនដែលបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទី ៤ នាំមក៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ