វេទិកា៖បញ្ញាវ័ន្តវ័យក្មេងមោទនៈភាពឈានទៅមុខក្រោមទង់បក្ស


វេទិកា៖បញ្ញាវ័ន្តវ័យក្មេងមោទនៈភាពឈានទៅមុខក្រោមទង់បក្ស - ảnh 1
វេទិកា៖បញ្ញាវ័ន្តវ័យក្មេងមោទនៈភាពឈានទៅមុខក្រោមទង់បក្ស


(VOV)_នាថ្ងៃទី២៨ មករា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅវេទិការស្ដីពី៖ 
បញ្ញាវ័ន្តវ័យក្មេងមោទនៈភាពឈានទៅមុខក្រោមទង់បក្ស ឆ្ពោះទៅពិធីរំលឹកខួប​
អនុស្សាវរីយ៍លើកទី៨៥នៃទិវាបង្កើតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម (ថ្ងៃទី៣កុម្ភះ) ។
​វេទិកានេះជាឱកាសដើម្បីជួរបញ្ញាវ័ន្តនៃប្លុកស្ថាប័នមជ្ឈឹមបង្ហាញពីគំនិត មនោ​សញ្ជេតនា គោលបំណង និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះបក្ស …លៗ។ដោយស្មារតី
នោះ ​វេទិការបានប្រមូលផ្តុំពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារនានា បង្ហាញពីជំនឿជាក់ទំនុកទុក
ចិត្ត ​និងមោទនៈភាពចំពោះបក្ស និងប្រពៃណីដ៏អង់អាចក្លាហាន ៨៥ឆ្នាំកសាងនិង​
អភិវឌ្ឍន៍របស់បក្ស បណ្ដាខ្លឹមសារស្ដីពីការងារអភិវឌ្ឍន៍បក្ខជនវ័យក្មេង នៅ​មូលដ្ឋាន
 តួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សចំពោះការរីកធំធាត់ និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ជួរ​បញ្ញាវ័ន្តវ័យក្មេង…លៗ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ