វេទិកាប៉ូលីសចរាចរណ៍អាស៊ានលើកទី១បានបើកនៅវៀតណាម

វេទិកាប៉ូលីសចរាចរណ៍អាស៊ានលើកទី១បានបើកនៅវៀតណាម - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃវេទិកា

(VOVworld)-វេទិកាប៉ូលីសចរាចរណ៍អាស៊ានលើកទី១បានបើកជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃ
 ទី២១វិច្ឆិកានៅទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម) ។​ថ្លែងមតិក្នុងពិធីបើក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង នគរបាលវៀតណាមលោក To Lam បានលើកច្បាស់ថា វេទិកាប៉ូលីសចរាចរណ៍អា
ស៊ាននេះគឺចាំបាច់ ណាស់ សំដៅបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ចែករំលែកបទពិសោធ
ន៍ក្នុងការងារធានា សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ បង្កលក្ខណៈងាយស្រួល
សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនឆ្លង ដែនរវាងប្រទេសអាស៊ាននានាក្នុងតំបន់។ លោក To Lam
 អញ្ជើញមានប្រសាសន៍ថា៖

        “ចំពោះវេទិកានេះ ក្រសួងនគរបាលវៀតណាមមានបំណងចង់ឲ្យកងកម្លាំង
​ប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន សកម្មធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុង
ការអនុ វត្តនូវដំណោះស្រាយធានាសណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ ការធ្វើវិមជ្ឈការអនុវត្តភារ
កិច្ចគ្រប់ គ្រងរដ្ឋអំពីសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។ បញ្ហាសហប្រតិបត្តិការដែល
បានដាក់ ចូលក្នុងអនុស្សរណៈនៃវេទិកានេះគឺសំដៅអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
នូវសកម្ម ភាពនាពេលខាងមុខ រួមចំណែកសកម្មក្នុងការធានាសណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិ
ភាពចរាចរណ៍ នៅប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាក្នុងតំបន់អាស៊ាន”។

        វេទិកាប៉ូលីសចរាចរណ៍អាស៊ានលើកទី១នឹងបានបិទបញ្ចាប់នាថ្ងៃទី២៣វិច្ឆិកា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ