វេទិកាប៉ូលីសចរាចរណ៍អាស៊ានលើកទី ១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវៀតណាម


វេទិកាប៉ូលីសចរាចរណ៍អាស៊ានលើកទី ១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវៀតណាម - ảnh 1
វេទិកាប៉ូលីសចរាចរណ៍អាស៊ានលើកទី ១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវៀតណាម (VNA)

(VOVworld) - វេទិកាប៉ូលីសចរាចរណ៍អាស៊ានលើកទី ១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅ ជាផ្លូវ
ការនាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ វៀតណាម ដោយមានការចូល
រួមរបស់តំណាងចំនួន ១៥០ នាក់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។​ នេះគឺជាវេទិកា
សំដៅផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងច្បាប់អំពីសណ្តាប់ធ្នាប់ ការគ្រប់
គ្រង និងធានាសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថភាពចរាចរណ៍ដើម្បីបង្កើតឡើងភាពងាយ
ស្រួល សំរាប់ចរាចរណ៍ក្នុងកាលៈទេសៈធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បណ្ដា ប្រទេសអាស៊ន  ព្រមទាំង កសាងយន្តការអិចន្ត្រៃយ៍របស់ប៉ូលីស
ចរាចរណ៍ក្នុង សហគមន៍អាស៊ាន ផងដែរ។ វេទិកានឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់
ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ទី​២៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ