វេទិកាពិភពលោកជំរុញអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរង្វង់មូល

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៥ មិថុនា ប្រធានសហអធិបតីគណៈកម្មាធិការប្រភព ផលប្រយោជន៍អន្តរជាតិ (IRP) ចំណុះកម្មវិធីបរិស្ថាន អ.ស.ប. (UNEP)លោក   Janez Potonik បានឲ្យដឹងថា៖ ១/៣ ស្បៀងអាហារលើពិភពលោកកំពុងត្រូវខ្ជះខ្ជាយ។
វេទិកាពិភពលោកជំរុញអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរង្វង់មូល - ảnh 1 វេទិកាពិភពលោកជំរុញអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរង្វង់មូល

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៥ មិថុនា ប្រធានសហអធិបតីគណៈកម្មាធិការប្រភព ផលប្រយោជន៍អន្តរជាតិ (IRP) ចំណុះកម្មវិធីបរិស្ថាន អ.ស.ប. (UNEP)លោក   Janez Potonik បានឲ្យដឹងថា៖ ១/៣ ស្បៀងអាហារលើពិភពលោកកំពុងត្រូវខ្ជះខ្ជាយ។ ក្នុងពេលនោះ មនុស្សចំនួន ៨០០ លាននាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះទុរ្ភិក្សខណៈដែលមនុស្សចំនួន ២ ពាន់លាននាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធាត់។ លោក អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគប្បីជំរុញយ៉ាងខ្លាំងគោលនយោបាយនិងការផ្តេជ្ញានយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ សេចក្តីប្រកាសពោលខាងលើត្រូវបាននាំចេញនៅវេទិការពិភពលោកស្តីអំពីសេដ្ឋកិច្ចរង្វង់មូលឆ្នាំ ២០១៧ លើកទី ១ នៅទីក្រុង Helsinki ហ្វាំឡង់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ