វេទិការជាតិសំរាប់កុមារឆ្នាំ ២០១៣ បានបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហាណូយ

វេទិការជាតិសំរាប់កុមារឆ្នាំ ២០១៣ បានបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហាណូយ - ảnh 1
វេទិការជាតិសំរាប់កុមារឆ្នាំ ២០១៣ ដោយប្រធានបទ “កុមាររួមមតិ ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គាំពារថែទាំនិងអប់រំកុមារ” បានបើកជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី ៨ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ។ (Image: VOVonline)

(VOVworld) - វេទិការជាតិសំរាប់កុមារឆ្នាំ ២០១៣ ដោយប្រធានបទ “កុមាររួមមតិ ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គាំពារថែទាំនិងអប់រំកុមារ” បានបើកជាផ្លូវការនាព្រឹក​
ថ្ងៃទី ៨ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ។ ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃធ្វើការ កុមារចំនួន ៨០ នាក់មកពីក្រុងខេត្តចំនួន ២៩​ ក្នុងទូទាំងប្រទេសនឹងពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធ
នកម្មច្បាប់គាំពារថែទាំនិងអប់រំកុមារ តាមរយៈប្រធានបទចំនួន ៦ ដូចជា៖ សុវត្ថិភាពឲ្យជីវិតនិងលែងកំសាន្តសំរាប់កុការបណ្ដាវិធានការបង្កាប្រឆាំងនឹង
អំពើហឹង្សារចំពោះកុមារជាដើម។ ក៏ក្នុងវេទិការលើកនេះ ប្អូនៗនឹងវាយតំលៃ
ចំពោះការអនុវត្តរបស់ក្រសួងផ្នែកនានាចំពោះសំណើររបស់កុមារដែលត្រូវ
បាននាំចេញនៅបណ្ដាវេទិការមុនៗ។ បន្ទាប់នោះ សំណើរនិងសាររបស់កុមារ
នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់បណ្ដាស្ថាប័នអ្នកកំណត់គោលនយោបាយ គណៈកម្មា
ធិការរៀបចំនិង​ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពោលខាងលើ ដើម្បីស្រាវជ្រាវការអនុវត្ត
បណ្ដាគោលនយោ បាយឲ្យបានសមស្របនឹងគោលបំណងប្រាថ្នារបស់កុមារ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ