វេទិការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិទីក្រុង St.Peterburg ឆ្ពោះទៅតុល្យភាព

(VOVWORLD) - គិតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសចំនួន ២៦ បានទទួលស្គាល់នឹងចូលរួមវេទិការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិទីក្រុង Saint Peterburg (SPIEF) លើកទី ២១ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ទី ៣ មិថុនានៅរុស្ស៊ី ។ 
វេទិការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិទីក្រុង St.Peterburg ឆ្ពោះទៅតុល្យភាព  - ảnh 1 វេទិការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិទីក្រុង St.Peterburg ឆ្ពោះទៅតុល្យភាព 

(VOVworld) – គិតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសចំនួន ២៦ បានទទួលស្គាល់នឹងចូលរួមវេទិការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិទីក្រុង Saint Peterburg (SPIEF) លើកទី ២១ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ទី ៣ មិថុនានៅរុស្ស៊ី ។ ប្រធានបទនៃវេទិការលើកនេះគឺ «ស្វែងរកតុល្យភាពថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិភព លោក»។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Anton Kobyakov បានឲ្យដឹងថា៖ ថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ចំនួន ៧២ របស់រុស្ស៊ីរួមជាមួយអ្នកប្រមុខរបស់ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបរទេសធំៗចំនួន ២៥០ និងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចំនួន ៧០០ បាន អះអាងនឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នេះ។ ក្រៅពីទនោះ គណៈចាត់តាំងទទួល បានសំបុត្រចូលរួមរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចំនួន ២៥០០ មកពីប្រទេសចំនួន ៣៥ ដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានអំពីវេទិការលើកនេះ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ