វេទិការស្តីពីការផ្តើមគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារវាងវៀតណាមនិងអាមេរិក

នាថ្ងៃទី ២២ មិថុនា នៅរដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន (អាមេរិក) ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅ អាមេរិកគួបផ្សំជាមួយមូលនិធិអប់រំវៀតណាមរបស់អាមេរិកបានរៀចបំវេទិការស្តីពី
ការផ្តើមគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា-បណ្ដាឱកាសសហប្រតិបត្តិការរវាង
វៀតណាមនិងអាមេរិក។ វេទិការទាក់ទាញការចួលរួមរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកគ្រប់
គ្រង អ្នកកំណត់ អ្នកកសាងគោលនយោបាយមកពីវៀតណាមនិងអាមេរិក ចំនួន
ជាង ៧០ នាក់។ ថ្លែងមតិក្នុងពីធី បើក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអាមេរិក
Nguyen Quoc Cuong បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់របស់វិទ្យសាស្ត្របច្ចេកវិជ្ចា ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់លោកមនុស្ស នាបច្ចុប្បន្ន។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ព្រមទាំងលើក
ច្បាស់ថា៖ វៀតណាមនិងអាមេរិកកំពុងមានបណ្ដាសក្តានុភាពសហប្រតិបត្តិការ
ដ៏ធំធេងលើវិស័យនេះ។ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យសាស្ត្របច្ចេកវិជ្ចាដល់ឆ្នាំ ២០២០ របស់វៀតណាម ដោយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យសាស្ត្របច្ចេកវិជ្ចាវៀតណាម Nguyen
Quan ថ្លែងបានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់បណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញ នៅវេទិការនេះ។ ឧបការីនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រ William
Colglazier បានអះអាងថា៖ ភាគីអាមេរិកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចែករំលែក បទពិសោធន៍កដូចជាជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមលើវិស័យនេះ៕

វេទិការស្តីពីការផ្តើមគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារវាងវៀតណាមនិងអាមេរិក - ảnh 1
ឧបការីនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រ William Colglazier
 (Image: VOV online)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ