វេទិការសហប្រតិបត្តិការវាលទំនាបទន្លេ Cuu Long ឆ្នាំ២០១៤នឹងបានរៀបចំឡើងនៅខេត្ត Sóc Trăng

វេទិការសហប្រតិបត្តិការវាលទំនាបទន្លេ Cuu Long ឆ្នាំ២០១៤នឹងបានរៀបចំឡើងនៅខេត្ត Sóc Trăng - ảnh 1
រូបថតៈ truyenhinhhaugiang.vn


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២៦វិច្ឆិកា ក្នុងពិធីបិទវេទិការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វាល
ទំនាបទន្លេ Cuu Longឆ្នាំ២០១៣ (MDEC Vinh Long 2013)គណៈចាត់ តាំង MDEC បានជ្រើសរើសខេត្ត Soc Trangជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំវេទិការសហប្រតិបត្តិការ
វាលទំនាបទន្លេ Cuu Long ឆ្នាំ២០១៤ជាផ្លូវការ ដោយមានការ គ្រោងប្រធានបទ “វាលទំនាបទន្លេCuu Long សមស្របជាមួយការបំរែបំរួល​អាកាសធាតុ”។ ក្រោម
ប្រធានបទ “វាលទំនាបទន្លេ Cuu Long ឆ្ពោះទៅខឿន សេដ្ឋកិច្ចព័ណ៌បៃតង” MDEC
Vinh Long 2013 បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី ២៥និង២៦វិច្ឆិកា។ ក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌវេទិកានេះមានសន្និសីទចំនួន៩ ដែលបានដាក់ចេញកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន
៦ ក្នុងនោះមានការប្រមូលផ្តុំបង្កើនការតភ្ជាប់ ទប់ទល់នឹងបន្សំាទៅនឹងបំរែបំរួល
អាកាសធាតុ បើកទូលាយទីផ្សារដើម្បីនាំចេញរាល់ផលិត​ផលប្រៀបខ្លាំង និង
លើកកំពស់សមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវាលទំនាបទន្លេ Cuu Long៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ